Confidence omorganiserar

Confidence genomför organisationsförändringar

Under hösten har en rad förändringar skett i Confidence organisation. En hel del nya medarbetare har rekryterats, samt i viss mån har även organisationens struktur förändrats. Confidence gör detta för att ytterligare stärka bolagets position som en ledande leverantör av säkerhet.

I samband med detta kommer Anders Krantz att lämna rollen som produktionschef och fram till 1 september arbeta med en del större projekt och därefter på konsultbasis, arbeta för bolaget.

TF chef för produktion i Sthlm samt dokumentation/CAD blir Marie Snidare. Marie har arbetat i bolaget sedan slutet av 2016 och har bla. i tidigare anställningar, varit projektledare.

För projekt, som vi valt att lägga som egen del, är Mikael Hägglund TF chef, han kommer även ha TF rollen för vårt Göteborgskontor, som även inbegriper verksamheten hotellås.

I samband med detta lämnar Mikael Hägglund rollen som försäljningschef. Han ersätts den 1 februari, av Mikael Pettersson som närmast kommer från Caverion, där han varit regionchef.

Min gamla roll som CFO lämnar jag över till Anna Tjernell, hon kommer närmast från liknande uppgifter som CFO hos Swedeltaco och MIPS.

Pär Nilsson

VD, Confidence International AB (publ.)
Direkt: +46 (0)765 00 50 08
E-post: par.nilsson@confidence.se