PERSONSKYDD

Vi arbetar ur ett proaktivt och långsiktigt perspektiv, där vi identifierar och förebygger säkerhetsrisker. Personskydd är alltid en skräddarsydd aktivitet där insatsen anpassas till person och omständigheter. I många fall inkluderas skyddsspaning, transporter, säkerhetskonsultation, resesäkerhet, konferenssäkerhet eller tekniska lösningar. För oss är det personliga mötet viktigt och vi värnar alltid om våra kunders integritet.

PERSONSKYDD

Hot riktad mot dig som person eller din familj, mot din arbetsgivare eller kanske mot en organisation eller rörelse som du deltar i eller sympatiserar med, då kan ett professionellt personskydd vara tryggt val. Personskydd är alltid en skräddarsydd aktivitet där insatsen anpassas till person och omständigheter. I många fall inkluderas skyddsspaning, transporter, säkerhetskonsultation, resesäkerhet, konferenssäkerhet eller tekniska lösningar.

OTRYGGHET

Hot riktad mot dig som person eller din familj, mot din arbetsgivare eller kanske mot en organisation eller rörelse som du deltar i eller sympatiserar med, då kan ett professionellt personskydd vara ett tryggt val. Vid vissa tillfällen handlar oron hos våra kunder om en upplevd otrygghet andra gånger om reella hot. Med vår kompetens och erfarenhet analyserar vi lägesbilden och skräddarsyr ett upplägg som
möter det faktiska behovet.

SÄKERHETSKOORDINERING

Vi erbjuder koordinering vid behov av säkerhetshöjande åtgärder. Exempel på leveranser är koordinering av personsäkerhet vid offentliga arrangemang, event och tillställningar samt koordinerar resor till högriskområden, där vi hanterar all kommunikation med lokala resurser, säkerhetspersonal och ansvarig hos kunden.

RESESÄKERHET

Genom vårt globala och unika nätverk erbjuder vi ett operativt stöd vid resor genom att koordinera, utbilda och analysera risker innan resan samt på plats kvalitetssäkra transporter och Vid behov eller incidenter stödjer vi med nödvändiga åtgärder som exempelvis evakueringsinsatser eller kontakter med lokala resurser.
Vi erbjuder även doctor-on-call (telemedicin) under resor där tillgängligheten till adekvat sjukvård är bristfällig.

OPERATIONS

GUARDING SERVICES

PERSONAL- & EXECUTIVE PROTECTION

PARKING SERVICES

FACILITY SERVICES

SUBSIDIARIES

    Personuppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.