säkerhet för skyddsklassade objekt

Skyddsklassad kritisk infrastruktur – Teknisk säkerhet och brandskydd av till värde 4,8 MSEK

Confidence har tecknat avtal om leverans av komplett säkerhetslösning för ett större skyddsklassat objekt. Den avtalade lösningen omfattar yttre skalskydd, inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning och brandlarm. Lösningen är initialt lokal, men samtliga system förbereds för integration för central yttre styrning och kontroll. Den för Confidence nya kunden är en del av en världsledande internationell koncern inom bland annat elektrifieringsprodukter och elnät och inom lösningar för transformation och distribution av el. Avtalet är av stor strategisk vikt för bolagets satsning inom marknadssegmentet kritisk infrastruktur. Installationsarbetet på det skyddsklassade objektet utförs i etapper med start i april 2020 och avtalat värde uppgår till ca 4,8 MSEK.

Avtalet är ett i raden av framgångar för Confidence satsning att befästa rollen som ledande säkerhetsleverantör för kunder med höga krav på kompetens och förmåga inom kritisk infrastruktur och skyddsklassade objekt. Projektet innefattar både tekniskt brandskydd och säkerhetstekniska lösningar som inledningsvis levereras som lokalt system. Systemkomponenterna som valts är förberedda för framtida integration till externa anläggningar och för central styrning och kontroll.

”Vårt team har med stor framgång visat att Confidence är en kompetent one-stop-shop för de mest krävande kunderna. Detta avtal ingår i ett flertal som möjliggjorts av vår satsning på specialistkompetens inom de teknikområden som används av marknadens mest krävande säkerhetskunder, även inom det brandtekniska segmentet”, säger Pär Nilsson vd på Confidence

För ytterligare information:

Mikael Pettersson,

Sälj- och produktionschef

Tel 08 620 82 00

E-post: mikael.pettersson@confidence.se

Läs mer