thomas lundin invald i confidence styrelse

Thomas Lundin ny styrelseledamot i Confidence

Vid Confidence International ABs bolagsstämma den 9:e maj, valdes Thomas Lundin in som ny ledamot i styrelsen. Thomas Lundin är idag vd för Enaco Group och har över 15 års erfarenhet som vd från företag som Caverion, G4S och Bravida. Till detta är Thomas även ordförande för Näringslivets Säkerhetsdelegation i Svenskt Näringsliv samt styrelseledamot i Stöldskyddsföreningen.

”Thomas tillför värdefull operativ erfarenhet och ett brett kontaktnät i säkerhetsbranschen när vi nu satsar offensivt för att ta Confidence till nästa nivå. Thomas erfarenhetsbas från förändringsarbete och tillväxt kommer att bidra till att utveckla och förädla Confidence verksamhet ytterligare”, säger Gerth Svensson, styrelseordförande för Confidence.

”Jag ser fram emot att aktivt och på en strategisk nivå få bidra till vidareutvecklingen av Confidence. Bolagets framgångsrika satsning och starka position inom målgrupperna kritisk infrastruktur, fastighet och industri är rätt i tid. Jag kommer med stor entusiasm dela de erfarenheter jag har sedan tidigare inom dessa målgrupper och säkerhetsbranschen i stort för att tillsammans med styrelse och ledning bidra till att skapa lönsam tillväxt”, säger Thomas Lundin

Efter årsstämman består styrelsen i Confidence International AB av styrelseordförande Gerth Svensson samt ledamöterna Samir Taha, Ulf Engerby och Thomas Lundin.

För ytterligare information kontakta:

Gerth Svensson, Styrelseordförande
Confidence International AB

Telefon: +46(0)8-620 82 00

THOMAS LUNDIN

Thomas Lundin, Född 1960, har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm och är idag VD för ENACO Group. Tidigare verksam som VD för Caverion Sverige, G4S Secure Solutions Sverige, Bravida Fire & Security och Synerco. Han har över 15 års erfarenhet av styrelseuppdrag och arbete som VD.

Övriga uppdrag innefattar ordförande för Näringslivets Säkerhetsdelegation i Svenskt Näringsliv samt styrelseledamot i Stöldskyddsföreningen (SSF Service AB) samt styrelseledamot i ENACO Group.