Thomas Lundin Nordic LEVEL Group

Thomas Lundin

CEO, Nordic LEVEL Group 

Tel: +46 (0)8 620 82 00

E-post: thomas.lundin@nordiclevelgroup.com

Vds kommentar, andra kvartalet 2022

Vår förvärvsstrategi, som medfört 72 procent tillväxt i Q2, fortsätter ge oss kraft och styrka och tar oss närmare våra finansiella mål.

Glädjande är att LEVEL nu har en årstakt om drygt 450 MSEK och i Q2 har vi hela 72 procent ökad nettoomsättning mot samma period föregående år. Vår långsiktiga strategi att bygga en modern och lönsam tjänstekoncern som kombinerar människa och teknik börjar ge resultat. Koncernens nettoomsättning ökade under Q2 till 100,8 MSEK (72,1 MSEK Q1 2022), vilket innebär en tillväxt på 40 procent kvartal-till-kvartal 2022, i stort drivet av förvärv samt nya projekt och avtal men glädjande är att vi även adderar nya tjänster till befintliga kunder. Kvartalet har i viss mån tyngts av integrations- och förvärvskostnader samt flyttkostnader uppgående till knappt 2 MSEK. Vidare har vi fortsatt påverkats av höga övertidskostnader i division Operations med anledning av svårigheter att hitta kompetent personal i kombination med sjukskrivningar. Vår rapporterade EBITDA hamnar som förväntat på -1,96 MSEK (-6,0 MSEK Q1 2022). Vi fortsätter utveckla och leverera helhetslösningar där vi kombinerar förmågor från våra tre starka divisioner Advisory, Operations och Technology. Under perioden har vår Venturesportfölj även växt markant genom förvärvet i maj av SaaS-bolaget Corepart. Vi ser direkt stora synergier mellan Venturesbolagen och våra divisioner vilket ger marknaden och våra kunder snabbare tillgång till nya moderna lösningar och förmågor vilket samtidigt påskyndar vår egen lönsamhets- och tillväxtutveckling.

LEVEL fortsätter ta plats som en innovatör som driver förändring av säkerhetsbranschen. Vår uttalade strategi att med nya värdeskapande erbjudanden kombinera människa och teknik tas emot väl av kunderna och vi ser även att andra aktörer på såväl den nationella som globala marknaden följer efter. Vi ser det som ytterligare ett bevis på att vi ligger helt rätt med vår strategi, i ledande position. Våra helhetslösningar baseras på erfarenhet, kompetens och ett brett utbud av såväl rådgivande som operativa tjänster som kompletteras med moderna integrerade digitala lösningar. Vi hjälper våra kunder att fokusera på sin kärnverksamhet.
LEVEL – Enabling our clients to live a levelled life.

Tillväxten är främst förvärvsdriven – LEVEL transformerar säkerhetsaktörer in i en gedigen, erfaren och modern tjänstekoncern som står stark tillsammans, redo för morgondagens utmaningar. Koncernplattformen som vi byggt, vår pådrivande kraft och motor i LEVEL, är stabil, anpassningsbar och skalbar och vi ger kraft till varandra. Vi är så glada för våra aktieägare som är med oss när vi modigt stakar ut nya nödvändiga vägar och tålmodigt följer planen, uthållighet och kontinuitet är avgörande för att skapa resultat. 

Våra förvärv under Q2 av Corepart (endast 2 månader av perioden) och Svensk Evenemangssäkerhet (SES) har breddat oss geografiskt och tillfört en ”Security-as-a-Service”- modell där hela koncernen nu samverkar med sin erfarenhet, kompetens och styrka. ”Security-as-a-Service” är perfekt för vår digitaliseringsambition med nya arbetssätt och transparenta, flexibla och intelligenta lösningar som modifieras när behoven ändras och nya möjligheter adderas. LEVELs ambition är att skapa maximal effekt för varje kundkrona med ökad trygghetskänsla och kvalitet. Som ytterligare ett stort mervärde för kunderna erbjuder vi nu kompletta funktionsåtaganden med återkommande debitering vilket minskar instegströskeln och eliminerar en stor uppstartskostnad. För LEVEL är det positiva längre framförhållning för resursplanering, stabilare kassaflöde och stegvis högre marginaler. 

Vår personal är nyckeln till vår framgång och vi fortsätter kulturarbetet att bygga Team LEVEL. Information, transparens och kommunikation är viktigt för att bygga delaktighet och vi intensifierar därför detta arbete genom såväl fysisk som digital kommunikation. Det är viktigt att ta hand om sig själv och vi har därför lanserat ett hälsoprojekt som uppmuntrar till motion och rörelse. Tillsammans i lag samlar vi poäng och det har redan visat sig ge god motivation och kämparanda, det är mänskligt att vilja vara i topp. Må bästa lag vinna, då vinner Team LEVEL!  

Ett stort fokus lägger vi fortsatt på organisk tillväxt i den plattform som vi nu byggt. Våra förvärvsdialoger fortsätter också och vi ser ingen minskning i intresset för LEVEL utan tvärtom så är det mer aktuellt än någonsin att vilja vara del av en stark, pådrivande koncern och förvärvsklimatet är fortsatt gynnsamt. Vi har ambitionen att bredda hela vårt tjänsteerbjudande geografiskt och ska jag nämna något särskilt så vill vi fortsätta öka Operations geografiska tillgänglighet och är särskilt intresserade av västra och södra Sverige. 

Vi ser med försiktighet på konjunkturläget och höstens riksdagsval, tydligt är att säkerhet står högt upp på agendan för alla partier. Vår aviserade kapitalmarknadsdag i augusti flyttas till Q4 när vi kommer ha mer spännande att berätta. Vår nyligen lanserade Cybersäkerhetssatsning är bara ett exempel i raden av affärsutvecklingsprojekt vi planerar för. Behovet av trygghets- och säkerhetstjänster kommer fortsatt att öka påtagligt samt vara en mycket viktig del av vår samhällsutveckling. 

Vi välkomnar alla att följa vår resa på LinkedIn och övriga sociala medier. Vi har en bra position och vår resa har bara börjat!