OFFENTLIG SEKTOR

LEVEL har över 30 års erfarenhet från säkerhetsrådgivning, teknisk säkerhet och brandskydd för offentlig sektor. Till detta erbjuds kundanpassade bevakningstjänster och kvalificerat personskydd.

OFFENTLIG SEKTOR

Sverige har en offentlig sektor i världsklass, något som vi ska vara stolta över och något som vi har all anledning att trygga och skydda. Svensk offentlig sektor har en stor bredd och olika utmaningar ur säkerhetssynpunkt. Insikt, erfarenhet och kompetens med spets krävs av den leverantör som ska ta sig an att skydda både människa och resurs. För att möta utmaningarna behövs både anpassade tekniska lösningar och konkreta säkerhetsstrategier som möter en ständigt förändrad hotbild, utvecklingen i samhället och medborgarnas förväntningar.

LEVEL har över 30 års erfarenhet från säkerhetsrådgivning, teknisk säkerhet och brandskydd för offentlig sektor. Till detta erbjuds kundanpassade bevakningstjänster och kvalificerat personskydd.

EN HELHET SOM ADDERAR VÄRDE

Oavsett om engagemanget är ett komplett säkerhetsåtagande eller om det är utvalda funktioner eller tjänster – LEVELs hela kompetensbank finns alltid tillgänglig. Våra kunder möts av en säkerhetspartner med ett team av kompetenser från Rådgivning till Teknisk säkerhet. Genom en ansvarig kontaktyta förmedlas specialistkompetens i syfte att proaktivt ge råd, komplettera och höja säkerhet och trygghet utifrån en samlad riskbedömning.

MER OM KUNDKATEGORIER

TRANSPORT

KRITISK INFRASTRUKTUR

OFFENTLIG SEKTOR

INDUSTRI

HOTELL & KONFERENS

FASTIGHET

PERSONAL- & FAMILY SECURITY

    Personuppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.