Integritetspolicy

Denna webbplats drivs av Nordic LEVEL Group AB (“LEVEL”).

I denna integritetspolicy avser termerna “LEVEL”, “vi”, “oss” och “vår” företaget som helhet, vilket inkluderar både dotterbolag, avdelningar, filialer och företag som står under kontroll av företaget som helhet. Termerna “du”, “din” och “dina” avser alla användare av denna webbplats och tjänster.

Genom att skicka personuppgifter i någon form till oss och/eller genom att använda vår webbplats ger du oss ditt samtycke till att alla personuppgifter som du skickar får behandlas av oss på det sätt och för de syften som beskrivs nedan.

 1. OMFATTNING

Denna integritetspolicy beskriver vår nuvarande policy och praxis när det gäller personuppgifter som samlas in av oss direkt från dig och/eller via webbplatsen i den utsträckning som sådana personuppgifter skyddas av tillämpliga europeiska dataskyddslagar. Termen “Personuppgifter” avser personligt identifierbar information om dig, såsom ditt namn, arbetsbeskrivning (roll), e-postadress eller postadress.

 1. ANMÄLAN OM ÄNDRINGAR

På grund av fortlöpande funktionella förändringar, lagändringar och förändringar i teknik, kommer vår datapraxis att ändras från tid till annan. Om och när vår datapraxis ändras, kommer vi att meddela dig om ändringarna via denna sida.

 1. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

När du använder våra tjänster och lösningar eller begär ytterligare information, begär vi personlig information om dig som t.ex. ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och betalningsuppgifter. Vi kan också begära demografisk information som gör det möjligt att ge personlig service till dig. De uppgifter du lämnar lagras antingen manuellt eller elektroniskt i våra databaser. Vi kompletterar ibland uppgifterna som du lämnar med uppgifter som tas emot från tredje parter. Om vi till exempel mottar ett felaktigt postnummer, kan vi använda data från en tredje part för att rätta till detta.

 1. ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla begäran från dig och vi kommer endast att begära data som är adekvata, relevanta och inte överflödiga för dessa ändamål. När vi ber dig om personuppgifter kan dessa exempelvis användas till följande:

 • Vi kan komma att kontakta dig för att informera dig om våra nya tjänster;
 • Vi kan skicka dig regelbundna uppdateringar om frågor som vi tror kommer att vara av intresse för dig;
 • Vi kan skicka dig begärd information om våra tjänster;
 • Vi kan använda dina personuppgifter för marknadsföring och marknadsundersökningar;
 1. ANONYMA UPPGIFTER SOM SAMLAS IN

Vi kan använda cookies för att spåra hur ofta länkar används och vilka sidor på vår webbplats våra besökare väljer att titta på. Dessa cookies identifierar inte dig personligen utan möjliggör enbart sammanställning av statistik om användningen av dessa hyperlänkar. Se avsnitt 9 för mer information om cookies.

 1. UTLÄMNANDE PERSONUPPGIFTER

Vi kan komma att lämna ut uppgifter till koncernbolag, samarbetspartners och andra tredje parter i syfte att fullgöra vårt avtal med dig, t.ex. för att leverera beställda tjänster.

LEVEL kan även komma att lämna ut personuppgifter till verksamheter som behandlar personuppgifter för vår räkning, exempelvis teknikleverantörer, samarbetspartners och koncernbolag. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata LEVELs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Data (personuppgifter) kan i och med ovan komma att överföras till ett land utanför EU/EES för lagring och bearbetning.

I förekommande fall kräver vi innan personuppgifter lämnas ut till en eventuell tredje part att denne har vidtagit tillräckliga försiktighetsåtgärder för att skydda dessa uppgifter och att gällande lagstiftning följs.

 1. ÅTKOMST TILL UPPGIFTER SAMT KORRIGERINGAR

Om vi mottar en skriftlig begäran från dig och tillräckligt med information för att vi ska kunna identifiera dina personuppgifter, kommer vi, eventuellt mot en administrativ avgift, att lämna ut de personuppgifter vi har om dig, till dig. Vi kommer också att korrigera, ändra eller ta bort personuppgifter som är felaktiga. Du kan uppdatera information som du har gett till oss genom att kontakta oss på de adresser som anges nedan i avsnitt 11.

Begäran om att ta bort personuppgifter omfattas av gällande rättslig och etisk rapportering eller skyldigheter vi har att lagra vissa dokument en viss tid.

 1. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Denna webbplats kan innehålla hyperlänkar till webbplatser som inte drivs av oss. Vi kontrollerar inte dessa webbplatser och ansvarar inte för deras uppgifter eller integritetspolicyer. Vi uppmanar dig att granska alla integritetspolicyer som publiceras på de webbplatser du besöker innan du använder webbplatsen eller lämnar några personuppgifter om dig själv.

 1. COOKIES

Vår webbplats använder cookies för att skilja mellan dig och andra användare av vår webbplats. Detta hjälper oss att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats och gör att vi kan förbättra vår webbplats. Se vår cookiepolicy för mer information.

 1. AVSLUT

Vi hoppas att du är eller kommer att bli nöjd med våra produkter och tjänster. Om du ändå inte vill få post eller e-post från oss och vill bli borttagen från vår sändlista, e-posta oss på adressen nedan och ange “Avsluta personuppgifter” i ämnesfältet eller skriv till oss på adressen som anges i avsnitt 11.

 1. KONTAKT

Vi tar gärna emot kommentarer om denna integritetspolicy. Om du har frågor om policyn eller någon del av våra tjänster kan du kontakta oss, genom att skicka e-post till info@nordiclevelgroup.com, ringa 08 – 620 82 00 eller post till Nordic LEVEL Group, Vasagatan 12 C, 172 67, Sundbyberg.

Uppdaterad 2021-10-12.