KRITISK INFRASTRUKTUR

De tekniska lösningar vi väljer bygger på lång erfarenhet och beprövad teknik. Denna insikt, kompetens och erfarenhet sammantaget gör oss till en verklig specialist.

KRITISK INFRASTRUKTUR

Långt innan hotbilden mot vårt samhälles infrastruktur ökat, så hade Confidence startat med att skydda våra elnät, kommunikationer och rent vatten. Kunderna finns bland el-leverantörer, datahallsoperatörer, operatörer av spårbunden trafik, telekom bolag etc. En gemensam nämnare för dessa är att deras verksamheter finns över stora geografiska områden, där man vill ha en samlad säkerhetslösning, oftast mot en egen ägd bevakningscentral.

HÖGA KRAV

Myndigheter ställer höga krav på insikt, kompetens och utbildning hos de aktörer som ska arbeta i denna typ av miljö. Vi har kunskap om lag- och myndighetskrav och vi har de utbildningar som erfordras för att få arbeta i de många gånger inte helt ofarliga miljöerna som t.ex. eldistribution och järnväg.

EN HELHET SOM ADDERAR VÄRDE

Oavsett om engagemanget är ett komplett säkerhetsåtagande eller om det är utvalda funktioner eller tjänster – LEVELs hela kompetensbank finns alltid tillgänglig. Våra kunder möts av en säkerhetspartner med ett team av kompetenser från Rådgivning till Teknisk säkerhet. Genom en ansvarig kontaktyta förmedlas specialistkompetens i syfte att proaktivt ge råd, komplettera och höja säkerhet och trygghet utifrån en samlad riskbedömning.

MER OM KUNDKATEGORIER

TRANSPORT

KRITISK INFRASTRUKTUR

OFFENTLIG SEKTOR

INDUSTRI

HOTELL & KONFERENS

FASTIGHET

PERSONAL- & FAMILY SECURITY

    Personuppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.