FASTIGHET

Erfarenheterna, noggrannheten och yrkesskickligheten tar vi med oss till uppdragen i moderna och kulturmärkta miljöer – det gör oss till en sann specialist!

FASTIGHET

Fastighetsägare har många gånger en stor bredd vad det gäller sitt bestånd, från äldre kulturbyggnader till traditionella kontors-, bostads- och industrifastigheter, vilket många gånger kan vara utmanande i förvaltningsfasen. Gemensamt är dock behovet av en god driftsekonomi och samtidigt skapa trygga och säkra fastigheter, där teknik och tjänster genererar värde och nytta för såväl ägare som brukare. LEVEL har en lång erfarenhet av att leverera lösningar som bidrar till att säkra fastigheten.

FRÅN KONTOR TILL KULTURSKYDD

Genom åren har vi haft förmånen att genomföra ett flertal stora projekt i i kulturskyddade miljöer. Här står vi ofta inför både strukturella utmaningar samtidigt som vi i uppdraget måste klara att dra fördel av befintliga, väl fungerande delsystem, som ska leva sida vid sida med den moderna tekniken. Dessa utmaningar kräver försiktighet och tålamod samt medarbetare med lång erfarenhet och stor yrkesskicklighet.

EN HELHET SOM ADDERAR VÄRDE

Oavsett om engagemanget är ett komplett säkerhetsåtagande eller om det är utvalda funktioner eller tjänster – LEVELs hela kompetensbank finns alltid tillgänglig. Våra kunder möts av en säkerhetspartner med ett team av kompetenser från Rådgivning till Teknisk säkerhet. Genom en ansvarig kontaktyta förmedlas specialistkompetens i syfte att proaktivt ge råd, komplettera och höja säkerhet och trygghet utifrån en samlad riskbedömning.

MER OM KUNDKATEGORIER

TRANSPORT

KRITISK INFRASTRUKTUR

OFFENTLIG SEKTOR

INDUSTRI

HOTELL & KONFERENS

FASTIGHET

PERSONAL- & FAMILY SECURITY

    Personuppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.