Bokslutskommuniké 2023, Nordic LEVEL Group

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden oktober - december 2023.

Nordic LEVEL Technology avtalar brandskydd för datacenter till värde av ca 50 MSEK

Nordic LEVEL Technology avtalar brandskydd för datacenter till värde av ca 50 MSEK
Framgångarna för Nordic LEVEL Technology AB inom teknisk säkerhet och brandskydd för datacenter fortsätter. Avtal av strategisk vikt har tecknats med en av Europas ledande aktörer inom datacenter, Winthrop Technologies Sweden AB(1), om leverans av tekniskt brandskydd för byggnad 2 i byggnationen av datacenter i Gävleborgs län där bolaget färdigställde första hallen 2023. Avtalet om…

Nordic LEVEL Group AB meddelar CFO Ann-Sofie Björklunds avgång

Nordic LEVEL Group AB, (LEVEL), meddelar idag att Ann-Sofie Björklund, bolagets Chief Financial Officer (CFO), lämnar sin position för nya utmaningar. Ann-Sofie har tjänstgjort som CFO sedan våren 2022 och har bidragit väsentligt till bolagets finansiella styrning och utveckling.

Nordic LEVEL Group AB byter likviditetsgarant och Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)

Nordic LEVEL Group AB (publ), meddelar idag att man byter likviditetsgarant och Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank AB (publ).

Kvartalsrapport tredje kvartalet 2023, Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group, kvartalsrapport tredje kvartalet 2023
Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden juli -september 2023

Nordic LEVEL Group AB avyttrar bevakningsverksamheten och renodlar sin verksamhet mot säkerhetsteknik och rådgivning

Nordic LEVEL Group AB (LEVEL) avyttrar sin bevaknings-verksamhet, affärsområde Operations till BG Holding AB (Bevakningsgruppen) och inleder samtidigt ett strategiskt samarbete. Denna transaktion ligger i linje med Nordic Levels strategi att renodla sin verksamhet mot ett renodlat Sectecbolag, det vill säga säkerhetsteknik och rådgivning. LEVELs bedömning är att Operations verksamhet ej uppnår den kritiska volym…

Nordic LEVEL Group tilldelas ramavtal inom kritisk infrastruktur i region Nord med ett beräknat värde om ca 150 MSEK under avtalsperioden

Nordic LEVEL Technology AB, del av Säkerhetskoncernen Nordic LEVEL Group AB, har erhållit ensam tilldelning av ett prestigefullt ramavtal gällande intrångssäkerhet och omfattande säkerhetstjänster i region Nord. Ramavtalet avser underhåll och reinvesteringar i befintliga säkerhetsinstallationer vid kritisk infrastruktur. Ramavtalet avser 3 år med möjlighet till förlängning 2 + 2 år, om totalt 7 år. Avtalsvärdet…

Nordic LEVEL Group AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth Market, rapporterar från extra bolagsstämma 2023-09-27

Väsentliga beslut som fattades på bolagsstämman:

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic LEVEL Group AB

Aktieägarna i Nordic LEVEL Group AB, org. nr. 556291–7442 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma.  Tidpunkt: Onsdag, 27 september 2023, klockan 16.00 Plats: Nordic LEVEL Group AB, Vasagatan 12 B, 172 67 Sundbyberg

Kvartalsrapport andra kvartalet 2023, Nordic LEVEL Group

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden april - juni 2023

Emissionen registrerad och handel med BTU upphör

Nordic LEVEL Group AB har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 19 juni 2023. Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad unit (”BTU”) är fredagen den 18 augusti 2023. Utsökningsdag är tisdagen den 22 augusti 2023, varefter BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner per torsdagen den 24…

Nordic LEVEL Group offentliggör slutligt utfall i företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I NORDIC LEVEL GROUP AB.…

Nordic LEVEL Group offentliggör preliminärt utfall i företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I NORDIC LEVEL GROUP AB.…

Nordic LEVEL Group offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I NORDIC LEVEL GROUP AB.…

Nordic LEVEL Group AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth Market, rapporterar från årsstämma 2023-05-25

Väsentliga beslut som fattades på bolagsstämman:

Kvartalsrapport första kvartalet 2023, Nordic LEVEL Group

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden januari - mars 2023

Nordic LEVEL Group ingår avtal om likviditetsgaranti med Erik Penser Bank

Nordic LEVEL Group AB (publ) har ingått avtal med Erik Penser Bank (EPB) avseende tjänsten Likviditetsgaranti. Avtalet med Erik Penser Bank som Likviditetsgarant börjar gälla omgående. Åtagandet om likviditetsgaranti tillhandahålls i enlighet med Nasdaq Stockholm AB:s regler för likviditetsgaranti och innebär att likviditetsgaranten kvoterar köp- respektive säljvolym i syfte att skapa en mer rättvisande bild…

Nordic LEVEL Group AB (publ,) - Årsredovisning 2022

Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil, eller rekvireras som utskrift från:

Kallelse till årsstämma i Nordic LEVEL Group AB

Aktieägarna i Nordic LEVEL Group AB, org. nr. 556291–7442 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma.  Tidpunkt:     Torsdag, 25 maj 2023, klockan 14.00 Plats:     Nordic LEVEL Group AB, Vasagatan 12 C, 172 67 Sundbyberg

Styrelsen för LEVEL beslutar om företrädesemission av units om cirka 83,0 MSEK

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I NORDIC LEVEL GROUP AB.…