Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic LEVEL Group AB

Aktieägarna i Nordic LEVEL Group AB, org. nr. 556291–7442 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma.  Tidpunkt: Fredag, 18 november 2022, klockan 14.00 Plats: Nordic LEVEL Group AB, Vasagatan 12 C, 172 67 Sundbyberg

Nordic LEVEL Group tecknar avtal om att förvärva IP Security Scandinavia AB

Nordic LEVEL Group - IP Security Scandinavia
Nordic LEVEL Group AB (”LEVEL” eller ”Koncernen”), en helhetsleverantör av tillförlitliga trygghets- och säkerhetslösningar och tjänster, har ingått avsiktsförklaring om förvärv av IP Security Scandinavia AB (”IP Security” eller ”Bolaget”). IP Security är ett väl positionerat och lönsamt bolag och en system-, tjänst- och produktleverantör inom säkerhetsteknikbranschen. IP Security har på relativt kort tid etablerat…

Åtgärd för förbättrad lönsamhet i bevakningsverksamheten i Nordic LEVEL Security

Nordic LEVEL Group har på egen begäran ombett Trafikförvaltningen i Stockholm att ej förlänga Nordic LEVEL Security’s (koncernens bevakningsverksamhet) avtal avseende bevakningstjänster för Storstockholms Lokaltrafik, SL. Trafikförvaltningen har nu meddelat att de inte löser ut avtalets två stipulerade optionsår.

Kvartalsrapport andra kvartalet 2022, Nordic LEVEL Group

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden april - juni 2022

Nordic LEVEL Group meddelar utfall i optionsinlösen

Torsdagen den 30 juni 2022 var den sista dagen i nyttjandeperioden för Nordic LEVEL Group AB (”Nordic LEVEL Group” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”) och teckningsoptioner av serie TO 4 (”TO 4”).

Nordic LEVEL Group AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth Market, rapporterar från extra bolagsstämma 2022-07-06

Väsentliga beslut som fattades på bolagsstämman:

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic LEVEL Group AB

Aktieägarna i Nordic LEVEL Group AB, org. nr. 556291–7442 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma. Tidpunkt: Onsdag, 6 juli 2022, klockan 14.00 Plats: Nordic LEVEL Group AB, Gårdsvägen 6, 5 tr, 169 70 Solna

Den tredje teckningsperioden för teckningsoptioner i Nordic LEVEL Group inleds den 1 juni

Nordic LEVEL Group AB (”Bolaget”) meddelar att den tredje teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO3 och TO4 inleds på onsdag den 1 juni och pågår fram till den 30 juni 2022.

Nordic LEVEL Group (publ.), noterat på Nasdaq First North Growth Market, rapporterar från årsstämma 2022-05-20

Väsentliga beslut som fattades på årsstämman:

Kvartalsrapport första kvartalet 2022, Nordic LEVEL Group

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden januari - mars 2022