Jörgen Lundgren tar över som koncernchef i Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group genomför planerade förändringar i koncernledningen. Styrelseordförande Jörgen Lundgren tillträder rollen som ny koncernchef och nuvarande koncernchef Thomas Lundin, övergår till rollen som arbetande styrelseledamot med främsta uppgift att arbeta med bolagets strategiska utveckling och tillväxt. I samband med bytet av koncernchef tar nuvarande vice styrelseordförande Samir Taha, över som styrelseordförande. Förändringen genomförs den…

Den fjärde och sista teckningsperioden för teckningsoptioner i Nordic LEVEL Group inleds den 1 december

Nordic LEVEL Group AB (”Bolaget”) meddelar att den fjärde och sista teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO3 och TO4 inleds på torsdag den 1 december och pågår fram till den 31 december 2022.

Nordic LEVEL Group AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth Market, rapporterar från extra bolagsstämma 2022-11-18

Väsentliga beslut som fattades på bolagsstämman:

Kvartalsrapport tredje kvartalet 2022, Nordic LEVEL Group

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden juli - september 2022

Nordic LEVEL Group tidigarelägger publicering av rapport för tredje kvartalet

Nordic LEVEL Group färdigställer rapporten för tredje kvartalet tidigare än kommunicerat i bolagskalendern. Styrelsen har med detta beslutat att tidigarelägga publiceringen. Kommunicerat datum var den 29 november 2022. Nytt datum för publicering av rapport för tredje kvartalet 2022 blir nu den 17 november 2022.

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic LEVEL Group AB

Aktieägarna i Nordic LEVEL Group AB, org. nr. 556291–7442 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma.  Tidpunkt: Fredag, 18 november 2022, klockan 14.00 Plats: Nordic LEVEL Group AB, Vasagatan 12 C, 172 67 Sundbyberg

Nordic LEVEL Group tecknar avtal om att förvärva IP Security Scandinavia AB

Nordic LEVEL Group - IP Security Scandinavia
Nordic LEVEL Group AB (”LEVEL” eller ”Koncernen”), en helhetsleverantör av tillförlitliga trygghets- och säkerhetslösningar och tjänster, har ingått avsiktsförklaring om förvärv av IP Security Scandinavia AB (”IP Security” eller ”Bolaget”). IP Security är ett väl positionerat och lönsamt bolag och en system-, tjänst- och produktleverantör inom säkerhetsteknikbranschen. IP Security har på relativt kort tid etablerat…

Åtgärd för förbättrad lönsamhet i bevakningsverksamheten i Nordic LEVEL Security

Nordic LEVEL Group har på egen begäran ombett Trafikförvaltningen i Stockholm att ej förlänga Nordic LEVEL Security’s (koncernens bevakningsverksamhet) avtal avseende bevakningstjänster för Storstockholms Lokaltrafik, SL. Trafikförvaltningen har nu meddelat att de inte löser ut avtalets två stipulerade optionsår.

Kvartalsrapport andra kvartalet 2022, Nordic LEVEL Group

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden april - juni 2022

Nordic LEVEL Group meddelar utfall i optionsinlösen

Torsdagen den 30 juni 2022 var den sista dagen i nyttjandeperioden för Nordic LEVEL Group AB (”Nordic LEVEL Group” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”) och teckningsoptioner av serie TO 4 (”TO 4”).

Nordic LEVEL Group AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth Market, rapporterar från extra bolagsstämma 2022-07-06

Väsentliga beslut som fattades på bolagsstämman:

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic LEVEL Group AB

Aktieägarna i Nordic LEVEL Group AB, org. nr. 556291–7442 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma. Tidpunkt: Onsdag, 6 juli 2022, klockan 14.00 Plats: Nordic LEVEL Group AB, Gårdsvägen 6, 5 tr, 169 70 Solna

Den tredje teckningsperioden för teckningsoptioner i Nordic LEVEL Group inleds den 1 juni

Nordic LEVEL Group AB (”Bolaget”) meddelar att den tredje teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO3 och TO4 inleds på onsdag den 1 juni och pågår fram till den 30 juni 2022.

Nordic LEVEL Group (publ.), noterat på Nasdaq First North Growth Market, rapporterar från årsstämma 2022-05-20

Väsentliga beslut som fattades på årsstämman:

Kvartalsrapport första kvartalet 2022, Nordic LEVEL Group

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden januari - mars 2022

Nordic LEVEL Group AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth Market, rapporterar från bolagsstämma 2022-05-10

Väsentliga beslut som fattades på bolagsstämman:

Nordic LEVEL Group AB (publ,) - Årsredovisning 2021

Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil, eller rekvireras som utskrift från:

Kallelse till årsstämma i Nordic LEVEL Group AB

Aktieägarna i Nordic LEVEL Group AB, org. nr. 556291–7442 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma.  Tidpunkt: Fredag, 20 maj 2022, klockan 14.00 Plats: Nordic LEVEL Group AB, Vasagatan 12 C, 172 67 Sundbyberg

Rättelse: Nordic LEVEL Group senarelägger publicering av årsredovisningen för 2021

Nordic LEVEL Group har tidigare kommunicerat att årsredovisningen för 2021 kommer att publiceras den 22 april 2021 och meddelade nyligen ett felaktigt datum för den senarelagda publiceringen. Nytt datum för publicering av årsredovisningen skall vara den 29 april 2022.

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic LEVEL Group AB

Aktieägarna i Nordic LEVEL Group AB, org. nr. 556291–7442 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma.  Tidpunkt: Tisdag, 10 maj 2022, klockan 14.00 Plats: Nordic LEVEL Group AB, Vasagatan 12 C, 172 67 Sundbyberg