PERSON- & FAMILJESÄKERHET

ANALYS RÅDGIVNING SKYDD

LEVEL har unika kompetenser inom många områden. Vi arbetar ur ett proaktivt och långsiktigt perspektiv för att identifiera och förebygga säkerhetsrisker. Som företag är vi transparenta och som personer inlyssnande. Ibland handlar oron hos våra kunder om en upplevd otrygghet, andra gånger om reella hot. Med vår kompetens och erfarenhet analyserar vi lägesbilden och skräddarsyr ett upplägg.

Hos LEVEL strävar vi alltid efter högsta kvalitet i allt vi gör. För oss är det personliga mötet viktigt och vi värnar alltid om våra kunders integritet.

MEDVETENHET SÄKERHET & TRYGGHET

Syftet med LEVELs person- & familjesäkerhetsprogram är att göra en genomlysning av säkerhetsläget hos berörda personer för att identifiera områden där eventuella ökade skyddsåtgärder rekommenderas.

Målet är att få en lägesbild kring säkerhetsläget och ge råd hur kunden kan minska sårbarhet och öka säkerhetsmedvetenhet för att på så sätt förebygga eventuella framtida incidenter och skydda kunden.

RISKFAKTORER

Position i samhället
Medial exponering
Förmögenhet
Kontroversiella åsikter

HOTBILD

Bedrägeri, ID-kapning
Utpressning, Rån,
Hot, Stalking
Kidnappning

PERSON- & FAMILJESÄKERHET

LEVELs personsäkerhetsprogram består av två delar:

LEVEL 1 är grunden och inleds med förebyggande säkerhetshöjande åtgärder anpassade efter personens riskexponering.

LEVEL 2 ger tillgång till beredskap 24 timmar om dygnet 365 dagar om året, där en flexibel, dedikerad och senior säkerhetskonsult med lång erfarenhet från Polisen eller Försvarsmakten bistår med rådgivning, stöd och operativa insatser om en incident trots allt inträffar.

Vi arbetar kontinuerligt med personsäkerhet för bl a förtroendevalda tjänstemän, mediaprofiler och företagsledare.

Vår erfarenhet är att det lönar sig att vara proaktiv för att slippa vara reaktiv.

RESOR OCH UTLANDSBOENDE

RESOR

Vid resor bistår vi genom att koordinera, utbilda och analysera risker innan resan, samt på plats kvali-tetssäkra transporter och boenden. Vid behov eller incidenter stödjer vi med nödvändiga åtgärder som exempelvis evakueringsinsatser eller kontakter med lokala resurser. Vi erbjuder även doctor-on-call (telemedicin) under resor där tillgängligheten till adekvat sjukvård är bristfällig.

UTLANDSBOENDE

LEVEL finns i dagsläget även representerade i Portugal och Spanien där vi erbjuder samma tjänster som i Sverige. Våra seniora säkerhetskonsulter är förankrade i såväl nationella som regionala säker-hetsutmaningar och arbetar kontinuerligt med förebyggande åtgärder och rutiner.

ADVISORY

CORPORATE SECURITY

EDUCATION & TRAINING

CYBER SECURITY

BACKGROUND SCREENING & INVESTIGATIONS

WHISTLEBLOWING

FACILITY SERVICES

PERSONAL- & FAMILY SECURITY

    Personuppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.