VISSELBLÅSARTJÄNST

December 2021 stärktes skyddet vid visselblåsning ytterligare och kraven på företagare ökar. Vi har satt oss in i lagen och kan ge er rådgivning.

Genom ett strategiskt samarbete med branschledande WhistleB erbjuder LEVEL en komplett tjänst för whistleblowing (visselblåsning) som inkluderar möjligheten för personal att helt anonymt lämna uppgifter som uppmärksammar allvarliga oegentligheter i verksamheten.

NÄR NÅGOT INTE ÄR RÄTT

Genom att använda en tredje part för whistleblowing ökar förtroendet och effektiviteten för funktionen samtidigt som det erbjuder en professionell mottagare som effektivt hanterar, filtrerar och utreder information som lämnas.

Den 7 oktober 2019 godkände Europeiska rådet ett direktiv (visselblåsardirektivet) vars syfte är att skydda personer som rapporterar misstänkta överträdelser genom så kallad visselblåsning. Lagen skärptes ytterligare 17 december 2021.

Kombinationen av WhistleB tekniska plattform och vårt team av handläggare ger en komplett tjänst som säkerställer efterlevnad.

ADVISORY

CORPORATE SECURITY

EDUCATION & TRAINING

CYBER SECURITY

BACKGROUND SCREENING & INVESTIGATIONS

WHISTLEBLOWING

FACILITY SERVICES

PERSONAL- & FAMILY SECURITY

    Personuppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.