Avseende artikel på securityworldmarket.com

En artikel publicerad i branschtidningen ”securityworldmarket.com” med rubriken ”Skuldtyngda Nordic Level Security och CSG är under rekonstruktion” har väckt frågor.

Vi vill förtydliga att omnämnt bolag, Nordic Level Security, såldes till BG Holding AB föregående år och är inte längre en del av Nordic LEVEL Group. Följaktligen står vår koncern fortsatt stark och är inte berörd av den nämnda rekonstruktionen.

Vid ytterligare frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta mig direkt.

Med vänliga hälsningar,
Jörgen Lundgren
CEO, Nordic LEVEL Group

Jorgen.lundgren@nordiclevelgroup.com

Certified - Great Place To Work®

Hela koncernen Nordic LEVEL Group är certifierat enligt Great Place To WorkGreat Place to Work® Sweden has conducted a thorough evaluation of employees’ perceptions regarding Credibility, Respect, Fairness, Pride, and Camaraderie within the organization. An extensive review of the workplace culture, meaning the environment and conditions the organization creates for its employees, has also been carried out. This assessment pertains to the entire Nordic LEVEL Group corporation.

Corporate banner (English) 2023

Enabling our clients to live a levelled life