INDUSTRI

Ett avbrott i tillverkningen eller förlust av lagret hos en industri, kan få förödande konsekvenser. En anpassad säkerhetslösning från LEVEL kan vara skillnaden på framgång eller katastrof.

INDUSTRI

Många gånger är miljöerna väldigt utmanande och det krävs tekniskt avancerade löningar för att uppnå ett säkert skydd och där kommer LEVEL in med sin långa erfarenhet att hitta rätt lösning. Vilken teknisk lösning, vilka komponenter som används och hur den omgivande miljön påverkar kräver kompetens och erfarenhet.

Våra projektledare och produktspecialister löser detta genom att ha ett brett produktutbud där rätt produkt och lösning kan väljas. Erfarenheten från tidigare framgångsrika installationer och driftsättningar kombineras med en löpande kompetensutveckling för att säkerställa en trygg och effektiv leverans.

SERVICE OCH UNDERHÅLL

För att säkerställa en anläggnings funktion och livslängd är det viktigt med ett regelbundet underhåll. Därför erbjuder LEVELs serviceavtal med olika innehåll för att svara mot just Era behov och kunna hjälpa Er som kund, att följa regelverken. Målet är alltid att Ni skall ha den service som verksamheten kräver. Det innebär dels att säkerställa den ursprungliga funktionen, men också att identifiera förändringar i verksamheten och dess omgivning som ha påverkan på anläggningen.

EN HELHET SOM ADDERAR VÄRDE

Oavsett om engagemanget är ett komplett säkerhetsåtagande eller om det är utvalda funktioner eller tjänster – LEVELs hela kompetensbank finns alltid tillgänglig. Våra kunder möts av en säkerhetspartner med ett team av kompetenser från Rådgivning till Teknisk säkerhet. Genom en ansvarig kontaktyta förmedlas specialistkompetens i syfte att proaktivt ge råd, komplettera och höja säkerhet och trygghet utifrån en samlad riskbedömning.

MER OM KUNDKATEGORIER

TRANSPORT

KRITISK INFRASTRUKTUR

OFFENTLIG SEKTOR

INDUSTRI

HOTELL & KONFERENS

FASTIGHET

PERSONAL- & FAMILY SECURITY

    Personuppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.