FINANSIELLA RAPPORTER

Kvartalsrapport första kvartalet 2024, Nordic LEVEL Group

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden januari - mars 2024

Nordic LEVEL Group AB (publ,) - Årsredovisning 2023

Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil, eller rekvireras som utskrift från: Nordic LEVEL Group AB Årsredovisning Vasagatan 12 C 172 67 Sundbyberg Det går även bra att beställa via e-post: christine.bahade@nordiclevelgroup.com (annika.walander@nordiclevelgroup.com?subject=nskarbestllarsredovisning2022) Var vänlig att tydligt ange namn och adress i er begäran.

Bokslutskommuniké 2023, Nordic LEVEL Group

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden oktober - december 2023.

Kvartalsrapport tredje kvartalet 2023, Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group, kvartalsrapport tredje kvartalet 2023
Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden juli -september 2023

Kvartalsrapport andra kvartalet 2023, Nordic LEVEL Group

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden april - juni 2023

Kvartalsrapport första kvartalet 2023, Nordic LEVEL Group

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden januari - mars 2023

Nordic LEVEL Group AB (publ,) - Årsredovisning 2022

Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil, eller rekvireras som utskrift från:

Bokslutskommuniké 2022

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden oktober - december 2022