FINANSIELLA RAPPORTER

Kvartalsrapport tredje kvartalet 2022, Nordic LEVEL Group

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden juli - september 2022

Kvartalsrapport andra kvartalet 2022, Nordic LEVEL Group

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden april - juni 2022

Kvartalsrapport första kvartalet 2022, Nordic LEVEL Group

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden januari - mars 2022

Nordic LEVEL Group AB (publ,) - Årsredovisning 2021

Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil, eller rekvireras som utskrift från:

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden oktober - december 2021

Kvartalsrapport tredje kvartalet 2021, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth market, lämnar följande rapport för perioden juli - september 2021

Kvartalsrapport andra kvartalet 2021, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på Nasdaq First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden april - juni 2021

Kvartalsrapport första kvartalet 2021, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på Nasdaq First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden januari - mars 2021

Confidence International AB (publ,) - Årsredovisning 2020

Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil, eller rekvireras som utskrift från:

Bokslutskommuniké 2020

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-december 2020

Kvartalsrapport tredje kvartalet 2020, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden januari-september 2020

Kvartalsrapport andra kvartalet 2020, Confidence International AB

Halvårsrapport 2020, Confidence International AB
Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-juni 2020