INVESTOR RELATIONS

INVESTOR RELATIONS

Finansiell information för aktieägare och andra intressenter

På LEVELs webbplats för Investor Relations tillgodoser vi kapitalmarknaderna med öppen, tillförlitlig och korrekt information om aktiviteter och finansiella utveckling. Investor Relations är huvudkontakten för aktieägare, institutionella placerare, analytiker, media och andra intresserade av LEVEL-aktien.

Finansiell information för aktieägare och andra intressenter

På LEVELs webbplats för Investor Relations tillgodoser vi kapitalmarknaderna med öppen, tillförlitlig och korrekt information om aktiviteter och finansiella utveckling. Investor Relations är huvudkontakten för aktieägare, institutionella placerare, analytiker, media och andra intresserade av LEVEL-aktien.

Nu är Corepart en del av Nordic LEVEL Group

Stockholm 13 maj, 2022 – Förvärvet av säkerhetsaktören Corepart med säte i Stockholm och ca. 30 medarbetare är nu genomfört och blir därmed en integrerad del av Nordic LEVEL Group. Tillväxten, organiskt och via förvärv, fortsätter och koncernen har nu en årstakt om drygt 450 MSEK i omsättning. Genom förvärvet av Corepart har koncernen tagit ytterligare ett stort steg mot omsättningsmålet om 1 mdr 2026.

TECKNINGSOPTIONER TO3 OCH TO4 UNDER 2022

För innehavare av teckningsoptioner av serie 3 och serie 4 fanns möjlighet att teckna 1,05 ny aktie till kursen 1,17 SEK under december månad 2021.

Nästa tillfälle att teckna serie 3 och serie 4 blir den 1-30 juni 2022.

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NORDIC LEVEL GROUP (CONFIDENCE)

2021-11-22 – Confidence International AB (under namnändring till Nordic LEVEL Group AB), (”Confidence” eller ”Bolaget”) har, med anledning av den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 13 oktober 2021 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett Investment Memorandum (”IM” eller ”IMet”) som idag publiceras på Bolagets hemsida.

IR-FRÅGOR

Thomas Lundin, VD 

Tel:+46 8 620 82 00

PRESSFRÅGOR

Jesper Arkinger, IR-ansvarig 

Tel:+46 8 620 82 00

CERTIFIED ADVISER

Erik Penser Bank är bolagets Certified adviser

Erik Penser Bank
Apelbergsgatan 27, STOCKHOLM

Tel: 08-463 80 00
Internet: www.penser.se
E-mail: certifiedadviser@penser.se

ALLMÄN INFORMATION

Noteringsplats: NASDAQ First North Growth Market
Namn: Nordic LEVEL Group AB 
Kortnamn: LEVEL
ISIN-nummer: SE0012313302
LEI kod: 213800ABTWXS9REQNP29
Handelspost: 1
Första handelsdag: 2011-11-28
Antal aktier: 111 110 925
Antal röster per aktie: 1
Aktieslag: B