INVESTOR RELATIONS

INVESTOR RELATIONS

Finansiell information för aktieägare och andra intressenter

På LEVELs webbplats för Investor Relations tillgodoser vi kapitalmarknaderna med öppen, tillförlitlig och korrekt information om aktiviteter och finansiella utveckling. Investor Relations är huvudkontakten för aktieägare, institutionella placerare, analytiker, media och andra intresserade av LEVEL-aktien.

IR-KONTAKT

Elin Törnblom, MARKNAD 

Tel:+46 8 620 82 00

IR-ANSVARIG

Jörgen Lundgren, VD 

Tel:+46 8 620 82 00

CERTIFIED ADVISER

Erik Penser Bank är bolagets Certified adviser

Erik Penser Bank
Apelbergsgatan 27, STOCKHOLM

Tel: 08-463 80 00
Internet: www.penser.se
E-mail: certifiedadviser@penser.se

ALLMÄN INFORMATION

Noteringsplats: NASDAQ First North Growth Market
Namn: Nordic LEVEL Group AB 
Kortnamn: LEVEL
ISIN-nummer: SE0012313302
LEI kod: 213800ABTWXS9REQNP29
Handelspost: 1
Första handelsdag: 2011-11-28
Antal aktier: 93 245 834
Antal röster per aktie: 1
Aktieslag: B

PRESENTATION KAPITALANSKAFFNING