INVESTOR RELATIONS

INVESTOR RELATIONS

Finansiell information för aktieägare och andra intressenter

På LEVELs webbplats för Investor Relations tillgodoser vi kapitalmarknaderna med öppen, tillförlitlig och korrekt information om aktiviteter och finansiella utveckling. Investor Relations är huvudkontakten för aktieägare, institutionella placerare, analytiker, media och andra intresserade av LEVEL-aktien.

IR-KONTAKT

Jörgen Lundgren, VD 

Tel:+46 8 620 82 00

IR-ANSVARIG

Jörgen Lundgren, VD 

Tel:+46 8 620 82 00

CERTIFIED ADVISER

Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ)

Tel: +46 (0)73 856 42 65

E-mail: certifiedadviser@carnegie.se

ALLMÄN INFORMATION

Noteringsplats: NASDAQ First North Growth Market
Namn: Nordic LEVEL Group AB 
Kortnamn: LEVEL
ISIN-nummer: SE0012313302
LEI kod: 213800ABTWXS9REQNP29
Handelspost: 1
Första handelsdag: 2011-11-28
Antal aktier: 184 777 065
Antal röster per aktie: 1
Aktieslag: B