CONFIDENCE BYTER NAMN

CONFIDENCE BYTER NAMN

Confidence har under december månad 2021 namnändrat och vi heter nu Nordic LEVEL Group AB

Vår hemsida har med detta uppdaterats. Vill du kontakta oss finner du samma kontaktvägar till Företaget, Service & underhåll samt Felanmälan som tidigare under ”CONTACT” i det övre navigationsfältet.

Confidence har under december månad 2021 namnändrat och vi heter nu Nordic LEVEL Group AB

Vår hemsida har med detta uppdaterats. Vill du kontakta oss finner du samma kontaktvägar till Företaget, Service & underhåll samt Felanmälan som tidigare under ”CONTACT” i det övre navigationsfältet.