SUBSIDIARIES

AC Säkerhet Nord AB

Vi levererar kundanpassade helhetslösningar inom säkerhet. Våra uppdrag omfattar projektering, konstruktion, installation, service och underhåll av säkerhetslösningar så som inbrottslarm, brandskydd, övervakningslösningar som CCTV och passersystem. Tillsammans med våra kunder strävar vi efter bästa ekonomiska och effektiva lösningar. Inga uppdrag är för stora eller för små men vi sätter alltid kunden i första rummet för att ge en bra säkerhetslösning.


Larmteknik i Stockholm AB

Larmteknik är en leverantör av säkerhetslösningar som grundades 1989. Hos oss kan du få hjälp med allt från enklare säkerhetslösningar till mer avancerade säkerhetslösningar såsom inbrottslarm, kamerasystem, passagesystem och dimgeneratorer. Vi är certifierade i larmklass två enligt SBSC.