Kallelse till extra bolagsstämma i Confidence International AB

Aktieägarna i Confidence International AB, org. nr. 556291-7442 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma. Tidpunkt: Fredag den 18 december 2020, klockan 10.00 Plats: Confidence International AB, Esplanaden 3 B, 172 67, Sundbyberg.

Confidence föreslår ökat finansiellt handlingsutrymme genom nyemission

Bolagets styrelse har beslutat kalla till en extra bolagsstämma och där föreslå aktieägarna att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare i syfte att stärka bolagets balansräkning och likviditet. Förslaget om nyemission möjliggör fortsatt försäljningstillväxt, parerar en eventuell fortsatt negativ effekt av Covid-19 samt ger möjlighet att dra fördel av den pågående temporära avmattningen…

Confidence levererar säkerhetsanläggning för 2,3 MSEK till Kriminalvården i Falun

Kriminalvården tecknar avtal med Confidence om leverans av integrerat säkerhetssystem till ett värde av 2,3 MSEK. Avtalet om leverans är det första som kopplas till det ramavtal som inleddes i april 2020. Leveransen inkluderar en överordnad säkerhetsplattform från Lenel som integrerar bland annat larm, överfall, inpassering och kameraövervakning. Arbetet påbörjas omgående. Slutleverans kan med anledning…

Vd för Confidence International AB kommenterar och samtalar kring halvårsrapport

Verkställande direktören för Confidence International AB kommenterar och samtalar kring avgiven halvårsrapport i ett videosamtal. Samtalet berör bolagets rapport, utveckling och tillväxt samt hur den pågående pandemin har påverkat bolaget och dess kunder.

Kvartalsrapport andra kvartalet 2020, Confidence International AB

Halvårsrapport 2020, Confidence International AB
Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-juni 2020

Mikael Behm utsedd till ny CFO för Confidence International AB

Confidence har utsett Mikael Behm till ny Chief Financial Officer för Confidencekoncernen samt medlem i koncernledningen. Mikael Behm efterträder Anna Tjernell som innehaft rollen som interim CFO sedan 2017.

Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, rapporterar från årsstämma 2020-06-11

Väsentliga beslut som fattades på årsstämman:

Rättelse: Confidence brandskyddar nytt datacenter till värde 12 MSEK

Rättelsen avser förtydligande avseende namn på beställaren, Winthrop Engineering and contracting AB Confidence framgångar inom teknisk säkerhet och brandskydd för datacenter fortsätter. Avtal av strategisk vikt har tecknats med en av Europas ledande aktörer inom datacenter, Winthrop Engineering and contracting AB*, om leverans av tekniskt brandskydd för ett större, nyetablerat, datacenter i Gävleborgs län. Den…

Confidence brandskyddar nytt datacenter till värde 12 MSEK

Confidence framgångar inom teknisk säkerhet och brandskydd för datacenter fortsätter. Avtal av strategisk vikt har tecknats med en av Europas ledande aktörer inom datacenter*, om leverans av tekniskt brandskydd för ett större, nyetablerat, datacenter i Gävleborgs län. Den första, avtalade, delen av det nybyggda datacentret omfattar 2700 kvm som förses med en total brandsäkerhetslösning. Avtalet…

Confidence etablerar ny tjänst – Roger Eriksson in som Senior Security Advisor

Confidence tecknar samarbetsavtal med Roger Eriksson, en av landets mest erfarna och respekterade säkerhetschefer och säkerhetsrådgivare. Som ett resultat av Bolagets framgångar inom säkerhetslösningar för kritisk infrastruktur och datacenter och som svar på efterfrågan, etablerar nu Confidence en rådgivande tjänst som Senior Security Advisor. Syftet är att tidigt i större och krävande säkerhetsprojekt ta en…

Confidence levererar kamerasystem till Vattenfall Eldistribution

Confidence och Vattenfall Eldistribution tecknar avtal om leverans av CCTV kamerasystem. Avtalet avser uppgradering för totalt nio anläggningar. Leveransen omfattar hård- och mjukvara inklusive servrar, programmering, konfiguration och dokumentation. Totalt värde beräknas till 3,4 MSEK varav ca. 30 procent avser service- och underhållsavtal över 5 år.

KVARTALSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2020, CONFIDENCE INTERNATIONAL AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-mars 2020

CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (PUBL,) - ÅRSREDOVISNING 2019

Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil, eller rekvireras som utskrift från:

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Confidence International AB (publ), org. nr. 556291-7442 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt:               Torsdagen den 11 juni 2020, klockan 14.00. Plats:                      Confidence International AB (publ), Esplanaden 3 B, 172 67, Sundbyberg.

Från turnaround mot tillväxt - Mikael Pettersson utses till ny VD i Confidence International

Efter en genomförd turnaround av verksamheten under ledning av VD Pär Nilsson, är det dags att förflytta Confidence International in i en tydlig och strategisk tillväxtfas.

Confidence säkrar skyddsklassad kritisk infrastruktur till värde 5,1 MSEK

Confidence säkrar skyddsklassad kritisk infrastruktur till värde 5,1 MSEK
Confidence har tecknat ytterligare ett strategiskt viktigt avtal om leverans av komplett säkerhetslösning för ett större skyddsklassat objekt. Det nya avtalet, i huvudsak likvärdigt med avtalet som meddelades den 28/2-2020, omfattar yttre skalskydd, inbrottslarm, passersystem, kamera-övervakning och brandlarm. Kunden är en del av en världsledande internationell koncern inom bland annat elektrifieringsprodukter och elnät och inom…

Confidence förlänger avtalstiden för ökad rörelsekredit

Bolagets styrelse har i samråd med kreditgivaren beslutat att förlänga avtalstiden för den temporärt utökade rörelsekrediten med Erik Penser Bank om totalt 7 MSEK med ytterligare ett år. Beslutet är fattat för att på bästa sätt fortsatt understödja den positiva underliggande utvecklingen i bolaget och mot bakgrund av det rådande omvärldsläget.

Confidence International AB senarelägger årsstämman och offentliggörandet av årsredovisningen

Styrelsen i Confidence International AB har beslutat att senarelägga årsstämman till torsdagen den 11 juni 2020. Årsredovisningen offentliggörs via pressmeddelande och på bolagets hemsida senast den 13 maj 2020.

Bokslutskommuniké 2019

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari - december 2019

Teknisk säkerhet och brandskydd av skyddsklassad kritisk infrastruktur till värde 4,8 MSEK

Confidence har tecknat avtal om leverans av komplett säkerhetslösning för ett större skyddsklassat objekt. Den avtalade lösningen omfattar yttre skalskydd, inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning och brandlarm. Lösningen är initialt lokal, men samtliga system förbereds för integration för central yttre styrning och kontroll. Den för Confidence nya kunden är en del av en världsledande internationell koncern inom…