Åtgärd för förbättrad lönsamhet i bevakningsverksamheten i Nordic LEVEL Security

Nordic LEVEL Group har på egen begäran ombett Trafikförvaltningen i Stockholm att ej förlänga Nordic LEVEL Security’s (koncernens bevakningsverksamhet) avtal avseende bevakningstjänster för Storstockholms Lokaltrafik, SL. Trafikförvaltningen har nu meddelat att de inte löser ut avtalets två stipulerade optionsår.

VDs kommentar till andra kvartalet 2022

Glädjande är att LEVEL nu har en årstakt om drygt 450 MSEK och i Q2 har vi hela 72 procent ökad nettoomsättning mot samma period föregående år. Vår långsiktiga strategi att bygga en modern och lönsam tjänstekoncern som kombinerar människa och teknik börjar ge resultat. Koncernens nettoomsättning ökade under Q2 till 100,8 MSEK (72,1 MSEK…

Kvartalsrapport andra kvartalet 2022, Nordic LEVEL Group

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden april - juni 2022

Nordic LEVEL Group startar bolag med fokus på Cyber Security

LEVEL startar bolag inom cybersäkerhet för att ytterligare stärka erbjudande av Advisorytjänster och möta den starka efterfrågan inom koncernens kunder. Det nya bolaget inom Cyber Security positioneras som den föredragna partnern till nordiska SMB och Large Enterprises. Verksamheten fokuserar på att minimera organisationers exponering för cyberhot och att stärka sina skydd inom cybersäkerhet.

Nordic LEVEL Group förstärker ledningsgruppen med erfaren branschprofil - Per Geijer ansluter till Team LEVEL

LEVEL tar ytterligare ett steg i att utveckla sitt kvalificerade rådgivningsteam. Som ett viktigt led i den strategiska utvecklingen av Team LEVEL Advisory tillträder Per Geijer som divisionschef den 1 oktober.

Nordic LEVEL Group meddelar utfall i optionsinlösen

Torsdagen den 30 juni 2022 var den sista dagen i nyttjandeperioden för Nordic LEVEL Group AB (”Nordic LEVEL Group” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”) och teckningsoptioner av serie TO 4 (”TO 4”).

Nordic LEVEL Group AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth Market, rapporterar från extra bolagsstämma 2022-07-06

Väsentliga beslut som fattades på bolagsstämman:

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic LEVEL Group AB

Aktieägarna i Nordic LEVEL Group AB, org. nr. 556291–7442 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma. Tidpunkt: Onsdag, 6 juli 2022, klockan 14.00 Plats: Nordic LEVEL Group AB, Gårdsvägen 6, 5 tr, 169 70 Solna

Den tredje teckningsperioden för teckningsoptioner i Nordic LEVEL Group inleds den 1 juni

Nordic LEVEL Group AB (”Bolaget”) meddelar att den tredje teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO3 och TO4 inleds på onsdag den 1 juni och pågår fram till den 30 juni 2022.

Nordic LEVEL Group (publ.), noterat på Nasdaq First North Growth Market, rapporterar från årsstämma 2022-05-20

Väsentliga beslut som fattades på årsstämman:

Kvartalsrapport första kvartalet 2022, Nordic LEVEL Group

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden januari - mars 2022

Nu är Corepart en del av Nordic LEVEL Group

Förvärvet av säkerhetsaktören Corepart med säte i Stockholm och ca. 30 medarbetare är nu genomfört och blir därmed en integrerad del av Nordic LEVEL Group. Tillväxten, organiskt och via förvärv, fortsätter och koncernen har nu en årstakt om drygt 450 MSEK i omsättning. Genom förvärvet av Corepart har koncernen tagit ytterligare ett stort steg mot…

Nordic LEVEL Group AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth Market, rapporterar från bolagsstämma 2022-05-10

Väsentliga beslut som fattades på bolagsstämman:

Nordic LEVEL Group AB (publ,) - Årsredovisning 2021

Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil, eller rekvireras som utskrift från:

Kallelse till årsstämma i Nordic LEVEL Group AB

Aktieägarna i Nordic LEVEL Group AB, org. nr. 556291–7442 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma.  Tidpunkt: Fredag, 20 maj 2022, klockan 14.00 Plats: Nordic LEVEL Group AB, Vasagatan 12 C, 172 67 Sundbyberg

Rättelse: Nordic LEVEL Group senarelägger publicering av årsredovisningen för 2021

Nordic LEVEL Group har tidigare kommunicerat att årsredovisningen för 2021 kommer att publiceras den 22 april 2021 och meddelade nyligen ett felaktigt datum för den senarelagda publiceringen. Nytt datum för publicering av årsredovisningen skall vara den 29 april 2022.

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic LEVEL Group AB

Aktieägarna i Nordic LEVEL Group AB, org. nr. 556291–7442 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma.  Tidpunkt: Tisdag, 10 maj 2022, klockan 14.00 Plats: Nordic LEVEL Group AB, Vasagatan 12 C, 172 67 Sundbyberg  

Nordic LEVEL Group senarelägger publicering av årsredovisningen för 2021

Nordic LEVEL Group har tidigare kommunicerat att årsredovisningen för 2021 kommer att publiceras den 22 april 2021. Nytt datum för publicering av årsredovisningen är den 6 maj 2022.

Nordic LEVEL Group slutför förvärvet av Corepart – en ledande innovatör i säkerhetsbranschen

Nordic LEVEL Group AB (”LEVEL”) har idag tecknat avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i säkerhetsbolaget Corepart AB (”Corepart”). I enlighet med den avsiktsförklaring som pressmeddelades den 3 februari 2022 slutförs nu förvärvet av Corepart som är en ledande innovatör i säkerhetsbranschen och driver aktivt digitaliseringen av säkerhetsbranschen. LEVEL ser stora möjligheter med…

Rättelse: Nordic LEVEL Group avtalar om säkerhetstjänster för Svenska Röda Korset

Rättelsen avser skrivelse i pressmeddelande den 5 april kl. 14:05 CEST där avtalsparten angavs med felaktigt namn. Korrekt namn är Svenska Röda Korset. Nordic Level Group AB, helhetsleverantör av tillförlitliga trygghets- och säkerhetslösningar och tjänster, är den part som Svenska Röda Korset väljer som säkerhetsleverantör. Det konkurrensutsatta avtalet innebär omfattande stöd i form av säkerhetsrådgivning,…