Förtydligande gällande Nordic LEVEL Group AB’s teckningsoptioner TO5

Extra stämma i Nordic LEVEL Group AB fattade den 17 juni 2024 beslut om att ändra villkoren för teckningsoptionerna enligt följande:

Nordic LEVEL Group AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth Market, rapporterar från extra bolagsstämma 2024-06-17

Väsentliga beslut som fattades på bolagsstämman:

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic LEVEL Group AB

Aktieägarna i Nordic LEVEL Group AB, org. nr. 556291–7442 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma.  Tidpunkt:     Måndag, 17 juni 2024, klockan 14.00 Plats:     Nordic LEVEL Group AB, Vasagatan 12 C, 172 67 Sundbyberg

Nordic LEVEL Group AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth Market, rapporterar från årsstämma 2024-05-24

Väsentliga beslut som fattades på bolagsstämman:

Kvartalsrapport första kvartalet 2024, Nordic LEVEL Group

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden januari - mars 2024

Finansiell guidning 2024 – Nordic LEVEL Group

Styrelsen för Nordic LEVEL Group, (LEVEL), har efter de transformativa åtgärderna under 2023 arbetat med att tydliggöra förutsättningarna för den nuvarande verksamheten i LEVEL och lämnar mot bakgrund av detta en guidning för 2024.

Nordic LEVEL Group effektiviserar bolagsstrukturen - bygger gemensam organisation för tillväxt och ökad lönsamhet

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB (LEVEL), ett ledande företag inom avancerad teknisk säkerhet och kvalificerad säkerhetsrådgivning har inom ramen för projektet "Ett LEVEL" tagit beslutet att integrera verksamheterna inom segmentet avancerad teknisksäkerhet, Corepart och LEVEL Technology (tidigare Confidence), till en ny gemensam organisation. LEVEL förvärvade 2022 Corepart koncernen och har nu beslutat att slå…

Corepart, del av Nordic LEVEL Group, ingår samarbetsavtal med Retailtech för banbrytande säkerhetslösning

Corepart AB, en del av Nordic LEVEL Group, tillkännager samarbetsavtal med Retailtech A/S, en pionjär inom avancerad säkerhetsteknik. Avtalet innebär lanseringen av en banbrytande säkerhetslösning som kombinerar avancerad LIDAR, Light Detection and Ranging, och RFID-teknik för exakt positionering och händelsehantering i realtid. Den exakthet med vilket systemet arbetar, markerar en milstolpe för många företags strävan…

Corepart, en del av Nordic LEVEL Group, tecknar strategiskt ramavtal med ledande drivmedelskedja för säkerhetslösningar i obemannad handel

Corepart AB, en del av Nordic LEVEL Group, tillkännager ett nytt ramavtal med en av branschens ledande kedjor inom drivmedelsförsäljning. Avtalet innefattar Securified Access by Coreparts säkerhetslösningar för hybrid- och helt obemannade butiker och kommer att implementeras i utvalda butiksanläggningar.

Nordic LEVEL Group AB (publ,) - Årsredovisning 2023

Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil, eller rekvireras som utskrift från: Nordic LEVEL Group AB Årsredovisning Vasagatan 12 C 172 67 Sundbyberg Det går även bra att beställa via e-post: christine.bahade@nordiclevelgroup.com (annika.walander@nordiclevelgroup.com?subject=nskarbestllarsredovisning2022) Var vänlig att tydligt ange namn och adress i er begäran.

Kallelse till årsstämma i Nordic LEVEL Group AB

Aktieägarna i Nordic LEVEL Group AB, org. nr. 556291-7442 (”Bolaget") kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Fredag, 24 maj 2024, klockan 14.00 Plats: Nordic LEVEL Group AB, Vasagatan 12 C, 172 67 Sundbyberg

Nordic Level Group uppdaterar sina finansiella mål

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB (”LEVEL”) har efter de senaste årens transformation av bolaget och avyttring av affärssegmentet Operations arbetat med att uppdatera de långsiktiga strategiska riktlinjerna för det nya LEVEL. Styrelsen för LEVEL har vid sitt möte idag beslutat fastställa nya långsiktiga tillväxt- och lönsamhetsmål. Bolaget ska på 5 års sikt, vid utgången…

Nordic LEVEL Group säkrar finansiering om ca 75 MSEK

Nordic LEVEL Group (”LEVEL”), har under april refinansierat befintlig belåning samt erhållit ytterligare kreditlimiter om ca 25 MSEK och med detta samlat sin finansiering och övriga banktjänster hos en av de fyra svenska storbankerna. Ett urval av finansieringslösningar utifrån aktuella förutsättningar täcker LEVELs behov till såväl investeringar som den löpande verksamheten. Räntenivån på krediterna varierar…

Nordic LEVEL Group utser ny CFO

Nordic LEVEL Group (”LEVEL”), ett ledande företag på den nordiska marknaden inom säkerhetslösningar och kvalificerad säkerhetsrådgivning, meddelar idag att Kristian Hansen tillträder rollen som Chief Financial Officer (CFO) från och med den 22 april 2024.

Corepart, en del av Nordic LEVEL Group, ingår ramavtal med Direkten för säkerhetslösningar

Corepart AB, en del av Nordic LEVEL Group, och en ledande aktör inom säkerhetslösningar, tillkännager ett nytt ramavtal med Direktenbutikerna Scandinavia AB för tillhandahållande av omfattande säkerhetslösningar för deras medlemmar.

Corepart AB, del av Nordic LEVEL Group, ingår samarbetsavtal för arbetsplatssäkerhet i logistiksektorn

I en värld där risken för arbetsplatsolyckor ökar, har behovet av innovativa och omfattande säkerhetslösningar aldrig varit större. LUP Technologies AB, specialiserade på logistik och förarsäkerhet har tillsammans med Corepart AB, del av Nordic LEVEL Group, ledande inom tjänstebaserade säkerhetslösningar och avancerad och innovativ teknologi, ingått ett strategiskt partnerskap för att möta utmaningarna.

LEVEL Advisory tecknar ramavtal med Aros Bostad

Säkerhetsrådgivaren LEVEL Advisory, en division inom Säkerhetskoncernen Nordic LEVEL Group AB, har tecknat ett ramavtal med Aros Bostadsutveckling AB (publ.), gällande säkerhetsrådgivning, kris-, risk- och incidenthantering samt bakgrunds- och bolagskontroller.

Corepart, en del av Nordic LEVEL Group, och Observit AB (publ.), ingår strategiskt samarbete för nordisk transportsäkerhet

Fr. vänster: Björn Callenfors, CEO på Observit, Tobias Ekberg, CSO på Observit och Michael Ekelund, CCO på Corepart
Corepart, en del av Nordic LEVEL Group, har ingått ett strategiskt samarbetsavtal med Observit AB (publ.). En central del av avtalet är en unik återförsäljningsrätt för Observits videobaserade säkerhetsplattform anpassad för fordons- och transportsektorn på den nordiska marknaden. Genom en kombination av Obersvits videoplattform och Coreparts omfattande expertis inom rådgivning, och säkerhetsteknik kan kunder inom…

Bokslutskommuniké 2023, Nordic LEVEL Group

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden oktober - december 2023.

Nordic LEVEL Technology avtalar brandskydd för datacenter till värde av ca 50 MSEK

Nordic LEVEL Technology avtalar brandskydd för datacenter till värde av ca 50 MSEK
Framgångarna för Nordic LEVEL Technology AB inom teknisk säkerhet och brandskydd för datacenter fortsätter. Avtal av strategisk vikt har tecknats med en av Europas ledande aktörer inom datacenter, Winthrop Technologies Sweden AB(1), om leverans av tekniskt brandskydd för byggnad 2 i byggnationen av datacenter i Gävleborgs län där bolaget färdigställde första hallen 2023. Avtalet om…