Corepart, en del av Nordic LEVEL Group, och Observit AB (publ.), ingår strategiskt samarbete för nordisk transportsäkerhet

Fr. vänster: Björn Callenfors, CEO på Observit, Tobias Ekberg, CSO på Observit och Michael Ekelund, CCO på Corepart
Corepart, en del av Nordic LEVEL Group, har ingått ett strategiskt samarbetsavtal med Observit AB (publ.). En central del av avtalet är en unik återförsäljningsrätt för Observits videobaserade säkerhetsplattform anpassad för fordons- och transportsektorn på den nordiska marknaden. Genom en kombination av Obersvits videoplattform och Coreparts omfattande expertis inom rådgivning, och säkerhetsteknik kan kunder inom…

Bokslutskommuniké 2023, Nordic LEVEL Group

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden oktober - december 2023.

Nordic LEVEL Technology avtalar brandskydd för datacenter till värde av ca 50 MSEK

Nordic LEVEL Technology avtalar brandskydd för datacenter till värde av ca 50 MSEK
Framgångarna för Nordic LEVEL Technology AB inom teknisk säkerhet och brandskydd för datacenter fortsätter. Avtal av strategisk vikt har tecknats med en av Europas ledande aktörer inom datacenter, Winthrop Technologies Sweden AB(1), om leverans av tekniskt brandskydd för byggnad 2 i byggnationen av datacenter i Gävleborgs län där bolaget färdigställde första hallen 2023. Avtalet om…

Nordic LEVEL Group AB meddelar CFO Ann-Sofie Björklunds avgång

Nordic LEVEL Group AB, (LEVEL), meddelar idag att Ann-Sofie Björklund, bolagets Chief Financial Officer (CFO), lämnar sin position för nya utmaningar. Ann-Sofie har tjänstgjort som CFO sedan våren 2022 och har bidragit väsentligt till bolagets finansiella styrning och utveckling.

Nordic LEVEL Group har tecknat optionsavtal som ger rätt att förvärva del av Larmcentral

Nordic LEVEL Group har tecknat ett optionsavtal med BG Holding AB (Bevakningsgruppen), vilket innebär att Nordic LEVEL Group har rätten att förvärva 40 procent av den rörelse som är relaterad till Larmcentralen. Bevakningsgruppen har under flera år metodiskt och strukturerat utvecklat sin befintliga kamera- och ledningscentral (KLC). Nu är projektet inne i en fas där…

Nordic LEVEL Group AB fullföljer försäljning av bevakningsverksamheten till BG Holding AB

Nordic LEVEL Group AB (publ), (LEVEL), har slutfört försäljningen av sin bevakningsverksamhet, Operations, till BG Holding AB (Bevakningsgruppen), som offentliggjordes via pressmeddelande den 31 oktober 2023. Transaktionen, som är ett led i LEVELs strategi att renodla sin verksamhet mot säkerhetsteknik och rådgivning, förstärker ytterligare företagets position som ett ledande Sectec-bolag i Sverige.

Nordic LEVEL Group AB förstärker fokus på cybersäkerhet genom partnerskap med Leap Grid

Nordic LEVEL Group AB (publ) har tecknat avtal med Leap Grid Consultancy & Investment Ltd om avyttring av majoritetsposten i Nordic LEVEL Cyber Security AB, “Cynode”, koncernens specialistgren inom cybersäkerhetsrådgivning. Som en ledande nordisk leverantör av säkerhetslösningar, ligger transaktionen i linje med LEVELs strategi att renodla sin verksamhet mot ett Sectechbolag, det vill säga säkerhetsteknik…

Nordic LEVEL Group AB byter likviditetsgarant och Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)

Nordic LEVEL Group AB (publ), meddelar idag att man byter likviditetsgarant och Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank AB (publ).

Kvartalsrapport tredje kvartalet 2023, Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group, kvartalsrapport tredje kvartalet 2023
Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden juli -september 2023

Nordic LEVEL Group AB avyttrar bevakningsverksamheten och renodlar sin verksamhet mot säkerhetsteknik och rådgivning

Nordic LEVEL Group AB (LEVEL) avyttrar sin bevaknings-verksamhet, affärsområde Operations till BG Holding AB (Bevakningsgruppen) och inleder samtidigt ett strategiskt samarbete. Denna transaktion ligger i linje med Nordic Levels strategi att renodla sin verksamhet mot ett renodlat Sectecbolag, det vill säga säkerhetsteknik och rådgivning. LEVELs bedömning är att Operations verksamhet ej uppnår den kritiska volym…

Nordic LEVEL Group tilldelas ramavtal inom kritisk infrastruktur i region Nord med ett beräknat värde om ca 150 MSEK under avtalsperioden

Nordic LEVEL Technology AB, del av Säkerhetskoncernen Nordic LEVEL Group AB, har erhållit ensam tilldelning av ett prestigefullt ramavtal gällande intrångssäkerhet och omfattande säkerhetstjänster i region Nord. Ramavtalet avser underhåll och reinvesteringar i befintliga säkerhetsinstallationer vid kritisk infrastruktur. Ramavtalet avser 3 år med möjlighet till förlängning 2 + 2 år, om totalt 7 år. Avtalsvärdet…

Nordic LEVEL Group stärker sin närvaro i norra Sverige genom etablering av kontor i Umeå och ett landsomfattande samarbetsavtal

Nordic LEVEL Technology expanderar verksamheten i Norra Sverige genom etableringen av ett nytt kontor i Umeå. Satsningen inkluderar ett inkråmsförvärv av Umia AB:s säkerhetsverksamhet i Umeå och undertecknandet av ett landsomfattande samarbetsavtal.

Nordic LEVEL Group AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth Market, rapporterar från extra bolagsstämma 2023-09-27

Väsentliga beslut som fattades på bolagsstämman:

Nordic LEVEL Group levererar teknisk säkerhet som tjänst till Eltel Networks AB

Corepart, en del av Nordic LEVEL Group, får ytterligare förtroende för leverans av teknisk säkerhet som tjänst i form av kameraövervakning, inbrotts- & brandlarm samt passersystem till Eltel, en leverantör som tillhandahåller tjänster för kritisk infrastruktur.

Nordic LEVEL Group inleder samarbete med svensk internationell industrikoncern genom dotterbolaget Corepart

Nordic LEVEL Group inleder samarbete med svensk internationell industrikoncern genom dotterbolaget Corepart
Industrikoncernen, tilldelar Corepart AB, del av Säkerhetskoncernen Nordic LEVEL Group AB, prestigefullt avtal gällande perimeterskydd och digitala säkerhetstjänster. Samarbetet avser initialt säkerhetstjänster för en site i Mellansverige. Avtalet sträcker sig upp till 5 år med ett initialt avtalsvärde om 6 MSEK samt potential till ytterligare omsättning för tillkommande uppdrag. Uppdraget genomförs löpande och inledas omgående.

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic LEVEL Group AB

Aktieägarna i Nordic LEVEL Group AB, org. nr. 556291–7442 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma.  Tidpunkt: Onsdag, 27 september 2023, klockan 16.00 Plats: Nordic LEVEL Group AB, Vasagatan 12 B, 172 67 Sundbyberg

Kvartalsrapport andra kvartalet 2023, Nordic LEVEL Group

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden april - juni 2023

Emissionen registrerad och handel med BTU upphör

Nordic LEVEL Group AB har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 19 juni 2023. Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad unit (”BTU”) är fredagen den 18 augusti 2023. Utsökningsdag är tisdagen den 22 augusti 2023, varefter BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner per torsdagen den 24…

Nordic LEVEL Group fortsätter växa med tech-kund i Europa

Säkerhetskoncernen Nordic LEVEL Group AB tilldelas utökat avtal gällande personella bevakningstjänster med en befintlig internationell kund från tech-sektorn. Uppdraget avser ytterligare bevakningstjänster för kundens verksamheter i Milano. Ordervärdet garanterar en årsomsättning om minimum 1,8 MSEK med potential till ytterligare omsättning för tillkommande uppdrag. Uppdraget startar den 1 augusti och genomförs löpande.

Nordic LEVEL Group tilldelas avtal för Nacka Forum

Nordic LEVEL Group, har tilldelats en prestigefylld upphandling för ordningsvakter och larmryck som avser URW Nacka Centrum samt URW HK. Det nya avtalet kommer att träda i kraft den 1 oktober och sträcker sig över en tvåårsperiod, med god möjlighet till förlängning i ytterligare två år.