SERVICE & UNDERHÅLL

SERVICE OCH UNDERHÅLL

LEVEL är kvalitetscertifierat enligt ISO-9001 och innehar bland annat certifikat för anläggarfirma brandlarm och inbrottslarm enligt högsta larmklass, (larmklass 4). Vi underhåller bl.a säkerhetssystem brandlarm och hotellsäkerhet. Genom arbetsrutiner och processer som efterlever dessa certifieringar, tillsammans med löpande kompetensutveckling och ett nära samarbete med marknadens ledande systemleverantörer kan LEVEL leverera en service i världsklass.

LEVEL ÄR ISO9000 OCH SBSC CERTIFIERADE

Bolaget innehar erforderliga certifikat från SBSC, inklusive Larmklass 4 samt ISO9000. För att vara verksam i säkerhetsbranschen krävs att företaget har polistillstånd, har en kvalitetscertifiering samt certifieringar enligt säkerhetsbranschens standarder. LEVEL har samtliga sådana certifikat. Dessa följs upp vid revisorer en gång/år av branschens certifieringsföretag SBSC.

AVTAL – SERVICE & UNDERHÅLL

För att säkerställa en anläggnings funktion och livslängd är det viktigt med ett regelbundet underhåll. Därför erbjuder LEVEL serviceavtal med olika innehåll för att svara mot just Era behov och kunna hjälpa Er som kund, att följa regelverken. Målet är alltid att Ni skall ha den service som verksamheten kräver. Det innebär dels att säkerställa den ursprungliga funktionen, men också att identifiera förändringar i verksamheten och dess omgivning som ha påverkan på anläggningen.

SECURE inom 24 timmar

 • Revision (årligt prov eller kvartalsprov)
 • Telefonsupport på kontorstid
 • Garanterad inställelsetid på 24 timmar vid behov av på-platsen-service
 • Rabatterade priser på förbrukningsmaterial och arbetstid

EXPRESS JOUR inom 3 timmar

– ett komplett serviceavtal. 

 • Revision (årligt prov eller kvartalsprov)
 • Support och jour-service dygnet runt, året om
 • Garanterad inställelsetid inom 3 timmar vid behov av på-platsen-service
 • Uppföljning och utvärdering som säkerställer att säkerhetsbehovet uppfylls
 • Rabatterade priser på förbrukningsmaterial och arbetstid

HOTELL & KONFERENS

Supportavtal ICF – In Case of Faliure

Som vår kund förtjänar du den bästa tänkbara supporten. Vi anpassar avtalet där ni får all den hjälp ni behöver med ert system och omfattning. Med vårt ICF-avtal ingår även kontinuerlig utbildning så er personal alltid kan känna sig trygg med system-hanteringen. Vi har även möjlighet att erbjuda service av systemet som ett tillval för de som önskar. Rabatter på varor och tjänster ingår.FJÄRRSUPPORT – Alltid nära med modern teknik

Dagens säkerhetssystem möjliggör ofta säker fjärranslutning för central hantering, support och administration. Antingen med egna resurser eller som en tjänsteleverans där vi bistår organisationen efter behov. Även äldre system kan idag ofta kompletteras med moderna larmsändare som möjliggör fjärranslutning och därmed ökar värdet på tidigare investeringar.

ICF* Support by LEVEL

Assa och Salto låssystem för hotell och kontor
– prioriterad support om något går fel


Prioriterad support genom avtal med LEVEL ger ytterligare driftsäkerhet och lägre kostnader för dig som har ASSA eller Salto låssystem.

Genom utbildning, telefonsupport och remote uppkoppling säkerställer vi att våra kunder kan så mycket som möjligt om sina system och har förmåga att avhjälpa de flesta eventuella problem på egen hand.

Vi finns här för Er

LEVEL är en certifierad specialist som utöver kompletta låsssystem från bland annat Assa och Salto, erbjuder lång erfarenhet, kompetens och support. Ett supportavtal med LEVEL säkerställer att vi finns tillgängliga för er för att så snabbt som möjligt avhjälpa problemet. Genom ett supportavtal kan ni dessutom indirekt spara pengar då avtalet ger rabatter på både teknikertid, reservdelar och tillbehör.

Utbildning ingår

I LEVEL ICF-avtal ingår utbildning och produktinformation under avtalstiden. En gång om året bjuder vi in till en utbildningssession för två personer (superuser) utan kostnad.

Med egen kompetens känner personalen trygghet och risken minimeras för kostsamma stillestånd.

*ICF In Case of Faliure

Pris från:

195 kr/mån

 • Antal lås
 • 0-100 st
 • 101-200 st
 • 201-400 st
 • Antal kodare
 • 1-2 st
 • 2-4 st
 • 4-5 st
 • Pris/mån från
 • 695 kr
 • 795 kr
 • 995 kr

Intresseanmälan – Prioriterad support

Fyll i formuläret nedan och markera uppskattad volym för er verksamhet. Vi återkommer med förslag på omfattning och kostnad.

  Ange systemets omfattning

  Fabrikat*

  AssaSaltoAnnat

  Om annat, ange fabrikat:

  Antal lås/läsare i systemet*

  0-100 st101-200 st201-400 st

  Antal kodare i systemet*

  1-2 st2-4 st4-5 st

  Du kommer nu skicka personuppgifter (ex. namn, email) till oss och vi kommer behandla dessa enligt vår integritetspolicy. Läs mer här

  Level SBSC certifierade

  Koncernen har, inom dotterbolagen, erforderliga certifikat från SBSC, inklusive Larmklass 4 samt ISO9000. För att vara verksam i säkerhetsbranschen krävs att företaget har polistillstånd, har en kvalitetscertifiering samt certifieringar enligt säkerhetsbranschens standarder. LEVEL har samtliga sådana certifikat. Dessa följs upp vid revisorer en gång/år av branschens certifieringsföretag SBSC.

  Tillverkar- och produktspecifika certifieringar

  Utöver SBSC och ISO9000 innehar vi ett flertal certifieringar som är direkt kopplade till välrenommerade tillverkare. Bland dessa kan nämnas Lenel OnGuardPacom UnisonMilestone samt på låssidan även Salto och Assa

  Kvalitets och ledningssystem – ISO 9001

  Bolagets lednings och kvalitetssystem säkerställer en effektiv leverans med hög kvalitet och beskriver hur vi löpande arbetar med ständiga förbättringar för att fortsätta att möta och överträffa våra kunders behov. Avser org.nr. 556551-3057*

  Anläggarfirma CCTV – SSF 1061, utgåva 3

  Denna norm som tagits fram av branschorganisationen Swelarm har som syfte att öka kvaliteten på utförda installationer av kameraanläggningar. Genom att vara certifierad mot denna norm säkerställer vi att vår organisation, vår kompetens, våra processer, lokaler och stödsystem lever upp till satta krav för vi skall leverera kameraanläggningar som motsvarar satta normer samt kundens krav och förväntningar. Avser org.nr. 556551-3057*

  Behörig ingenjör CCTV – SSF 1062 utgåva 2

  Certifiering av Behörig ingenjör CCTV-anläggning – Konstruktion säkerställer att vi har personal med rätt kunskap och behörighet för konstruktion och installation av kameraanläggningar som uppfyller samtliga normer och krav. Avser org.nr. 556551-3057*

  Anläggarfirma brandlarm SBF 1008 utgåva 2

  Normen för anläggarfirma brandlarm ställer krav avseende personalkompetens, rutiner och uppföljningssystem på anläggarföretag som installerar brandlarm. Genom certifiering enligt normen säkerställer Confidence att våra installationer lever upp till gällande regler och normer. Avser org.nr. 556551-3057*

  Sakkunnig för Anläggarfirma brand:

  Anders Wik, 08-620 82 74

  Anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande SBF 2018:1

  Denna norm anger krav för företag som i sin verksamhet arbetar med utrymningslarm med talat meddelande i enlighet med SBF 502. En anläggning för utrymningslarm med talat meddelande underlättar utrymningen av en byggnad i händelse av brand. Ett talat meddelande ger en klar information om en händelse och initiativ till att snabbt påbörja utrymning – utrymningstiden blir kortare i jämförelse med enbart en akustisk signal. I samverkan med övrigt brandskydd bidrar anläggningen till att såväl rädda liv som att reducera brandskadekostnaderna. Avser org.nr. 556551-3057*

  Sakkunnig för Anläggarfirma Utrymningslarm med Talat Meddelande:

  Niklas Karlsson, 08-620 82 15

  Anläggarfirma inbrottslarm – SSF 1015 utgåva 3, larmklass 4

  Denna norm är framarbetad av Svenska Stöldskyddsföreningen för företag som installerar inbrottslarm. I normen ställs krav på personal, utbildning och uppföljning för att säkerställa att arbetet utförs professionellt och fackmannamässigt med god kvalitet. LEVEL uppfyller normen och har certifiering för den högsta larmklassen, (Larmklass 4). Avser org.nr. 556551-3057*

  Anläggarfirma Låsanläggningar – SSF 1040 utg. 3

  Denna norm syftar till att specificera krav på anläggarfirma som projekterar och installerar låsanläggningar.

  Certifierar att utföraren har förutsättningar för att en låsanläggning ska installeras på ett korrekt sätt och fungera tillfredsställande är att den installeras av en anläggarfirma med tillräcklig kompetens. Dessutom är det väsentligt att service- och garantiåtaganden kan upprätthållas på anläggningen. Avser org.nr. 556551-3057*

  Great Place to Work®

  LEVEL - Great Place to Work

  Great Place to Work® Sverige har genomfört en grundlig utvärdering av medarbetarnas uppfattning om Trovärdighet, Respekt, Rättvisa, Stolthet och Kamratskap i organisationen. En omfattande genomgång av arbetsplatskulturen, d v s den miljö och förutsättningar organisationen skapar för sina medarbetare, har också gjorts. Avser org.nr. 556551-3057* samt 556512-0408**

  * Nordic LEVEL Technology AB org.nr. 556551-3057

  ** Nordic LEVEL Access Solutions AB org.nr. 556512-0408

  TECHNOLOGY

  TECHNICAL SECURITY

  FIRE DETECTION

  LOCKING

  AI & ADVANCED TECHNOLOGIES

  MAINTENANCE & SUPPORT

  SUBSIDIARIES

  CERTIFICATIONS

   Personuppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.